Historia

Yritys on perustettu 1.6.1992, tuolloin kotipaikkana oli Kuopio. Tällöin yrityksen toimialana oli pientalosuunnittelun lisäksi urakointi- ja saneerauspalvelut.

Vuonna 1994 toimintaan tuli mukaan Jämerä-edustus. Toimistomme siirtyessämme v. 2000 Iisalmeen, toimintamme suuntautui pelkästään Jämerä-talojen rakennesuunnitteluun. Samalla toimimme Pohjois-Savon alueella taloedustajana.

1.12.2002 avasimme Kuopiossa Jämerä-talojen arkkitehti- ja rakennesuunnittelutoimiston, Haapaniemellä, Hermanninaukiolla. Iisalmen toimistolta siirtyi kolme henkilöä Kuopion toimistolle suunnittelutehtäviin.

Nykyisin teemme arkkitehti- ja rakennesuunnittelua kaikenlaisiin rakennuksiin lähinnä keskittyen kivirakenteisiin. Koko rakennusten rakennesuunnitelmien lisäksi teemme perustus- ja kellarirakennesuunnittelua sekä yksityisille että eri talotoimittajille.

Maaliskuussa 2017 Savon Kivitalot Oy osti liiketoiminnat ja yhtiön nimeksi muutettiin RA-Suunnittelu Oy. Toiminta jatkuu muuttumattomana ja työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä.

Syyskuussa 2018 Tampereelle muuton myötä avasimme uuden toimipisteen Tampereen keskustaan Kehräsaareen. Kehräsaaressa aloitti kaksi uutta rakennesuunnittelijaa.

Omistus

Yhtiön omistaa Jarmo Korhonen 100% ja toimii hallituksen puheenjohtajana.

Tavoitteet

Yrityksen tavoitteena on olla taloudellisesti kannattava ja hyvämaineinen arkkitehti- ja  rakennesuunnittelutoimisto. Lisäksi tavoitteena on olla edelläkävijä hyödynnettäessä rakennesuunnittelussa 3D-CAD-tekniikka ja hyödyntää käytössä olevia ohjelmistoja sekä niihin liittyviä ominaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa.

Eräs yhteistyökehitys on sähköisessä muodossa olevien suunnitelmien hyödyntäminen tehtaan tilaus-, tuotanto- ja toimitusprosesseissa sekä jälkiseurannassa. Kehittämistarpeita on myös arkkitehdin luonnossuunnitelmien hyödyntämistä tarjouslaskentavaiheessa.

Arvot

Yrityksen merkittävin arvo on toimitusvarmuus: "Luvattujen aikataulujen tulee pitää; yksikään suunnitelma ei saa myöhästyä sovitusta aikataulusta."

Rakennesuunnittelussa tulee pyrkiä kokonaistaloudellisiin rakenneratkaisuihin sekä työmaalla tehtävän työn minimoimiseen käyttäen mahdollisimman paljon esivalmistettuja rakenneosia.


RA-Suunnittelu Oy | Technopolis, Viestikatu 7 | 70600 KUOPIO | Puh. 050 501 5800