Haja-asutusalueen jätevesisuunnitelmat.

Laadimme haja-asutusaluelle Asetuksen 209/2011: Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla mukaisia jätevedenkäsittelysuunnitelmia.

Asetus koskee sekä olemassa olevia kiinteistöjä että uudisrakennuksia. Suomessa asuu yli miljoona ihmistä kunnallisen viemäröinnin ulkopuolella. Lähes sama määrä käy kesämökeillään olemassa olevan verkoston ulkopuolella.

Asetuksen mukaisesti kaikkien jätevesijärjestelmien on täytettävä asetuksen mukaiset puhdistusvaatimuksen 2016 mennessä. Teettämällä kartoituksen ja suunnitelmat hyvissä ajoin ennen siirtymäkauden loppua varmistat varmasti laadukkaat ja asiantuntijan tekemät toimivat suunnitelmat oikella aikataululla.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN OIKEA TOTEUTUSJÄRJESTYS:
suunnittelu => lupien hakeminen => laitteen hankinta => rakentaminen => käyttöönotto... HUOM! ÄLÄ OSTA LAITETTA ENNEN SUUNNITTELUA!

Kuinka saat hyvän jätevesisuunnitelman?

 1. Selvitä paikallisilta viranomaisilta kunnallisten viemäriverkostojen sijainti ja mahdollinen laajentuminen.
 2. Selvitä mahdollinen naapurien ja lähialueen asukkaiden jätevesien yhteiskäsittelyn mahdollisuus. Yhteiskäsittelyssä investointi ja käyttökulut jäävät usein huomattavasti pienemmiksi.
 3. Ota yhteyttä puolueettomaan pätevöityneeseen jätevesisuunnittelijaan (050 501 5800 tai Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen ) ja teetä jätevesisuunnitelman.
 4. Suunnitelmien valmistuttua toimita toimenpidelupahakemus ja suunnitelmat kotikuntasi rakennusvalvontaviranomaiselle. Samalla selvitä mahdolliset tukivaihtoehdot.
 5. Kilpailuta jätevesijärjestelmän laitetoimittajat ja asentajat.
 6. Luvan myöntämisen jälkeen sovi laitetoimittajan ja asentajan kanssa aikataulut yms. Muista kirjalliset sopimukset!
 7. Käytä ja huolla järjestelmääsi laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Harkitse myös huoltosopimuksen tekemistä!
 8. Pidä huoltokirjaa kaikista järjestelmän huoltotoimenpiteistä.

Suunnittelijamme perehtyy AINA tapauskohtaisesti tilaajan tarpeisiin, toiveisiin ja rakennuspaikkaan.

Suunnitelmamme sisältää:

 • asiantuntijan kartoitus olemassa olevaan järjestelmään ja tilaajan tarpeisiin sekä rakennuspaikkaan
 • etäisyys- ja korkomittaukset rakennuspaikkalla sekä aistinvaraiset maaperätutkimukset
 • paikallisten rakennus- ja ympäristösuojelumääräysten selvittäminen
 • vaihtoehtojärjestelmien esittely ja valinta tilaajan kanssa yhteistyössä
 • suunnittelmapiirustukset (mm. karttaote, asemapiirustus, tasopiirustus ja leikkauspiirustus)
 • lausunto valitun järjestelmän puhdistustehosta ja mitoitusperusteista
 • järjestelmän asennus- ja huoltoohjeet
 • kustannusarvio ja tarvikeluettelo
 • tarvittavien lupahakemusten täyttäminen
Miksi suunnitelmat kannattaa teettaa sitoutumattomalla puolueettomalla suunnittelijalla?
 1. SÄÄSTÄT RAHAA. Hyvä suunnitelma maksaa itsensä takaisiin järjestelmän hankinnassa ja asennuksessa.
 2. SÄÄSTÄT AIKAA. Hyvää suunnitelmaa on yksilöllinen ja perustuu rakennuspaikka tehtyihin mittauksiin, siten suunnitelmaa ei tarvitse korjailla tai muuttaa lupahakemusprosessin aikana.
 3. Hyvin suunniteltu järjestelmä KASVATTAA KIINTEISTÖN ARVOA.
 4. Puolueeton suunnitelma tehdään käyttäen PARHAINTA MAHDOLLISTA TEKNIIKKA JA MENETELMIÄ.
 5. Puolueettomalla suunnittelijalla on LAAJAT TIEDOT markkinoilla olevista laitetoimittajista ja järjestelmistä ja niiden soveltuvuudesta rakennuspaikalle.
 6. VOIT KILPAILUTTAA JÄRJESTELMÄN. Laitetoimittajan tekemät suunnitelmat eivät mahdollista avointa kilpailutusta, vaan pakottaa hankkimaan toimittajan oman laitejärjestelmän.
 7. Suunnitelmassa otetaan huomioon kiinteistön omistajan omat TOIVEET JA MIELIPITEET.

Esimerkki suunnitelmista. Suunnitelman tekstiosuus.

Suunnittelijamme on suorittanut 26.10.2012 hyväksytysti Suomen LVI-liiton järjestämän ja FISEn todentamaan hyväksyntään johtavan pätevyystentin.

Kysy lisää: Jarmo Korhonen, 050 501 5800, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

RA-Suunnittelu Oy | Technopolis, Viestikatu 7 | 70600 KUOPIO | Puh. 050 501 5800