Miksi valitset meidät rakennesuunnittelijaksesi?

- Meillä on kokemusta kohteesi suunnittelusta.
- Meillä yhteistyö on joustavaa.
- Meidän suunnitteluaikataulumme pitävät!
- Pidämme sen minkä lupaamme!
- Meille on kunnia-asia palvella Sinua.
- Meidän asiakkaamme ovat tyytyväisiä.

Minne suunnittelemme?

Toiminta-aluettamme on koko Suomi.

Kenelle suunnittelemme?

Yleensä suunnitteluasiakkaamme ovat ostaneet arkkitehdin yksilöllisesti heille suunnitteleman kivitalon, johon he tarvitsevat myös yksilöllisesti tehdyt rakennesuunnitelmat. Tällöin aluelliset taloedustajat ja arkkitehdit ovat meille erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita. Tämän lisäksi teemme suoraa yhteistyötä eri arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden ja heidän asiakkaidensa kanssa.

Suunnitteluosaamiseemme kuuluu myös eri talopakettivalmistajien perustussuunnitelmat. Rinnemallisten talopakettin alle suunnittelemme kellariratkaisun joko elementti- tai harkkorakenteisena.

Esimerkkejä rakennesuunnittelutehtävistä:
- koko talon runkorakennesuunnitelmat
- perustus- ja paalutussuunnitelmat talopakettien alle
- kellarisuunnitelmat talopakettien alle
- betonielementtisuunnitelmat valmistusta varten
- rakennusfysikaaliset selvitykset
- vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät

Miten suunnittelemme?

Nykyisen rakennesuunnittelunkin pohjana on tehokkaat atk-laitteistot ja -ohjelmistot. Suunnittelumme teemmekin poikkeuksetta CAD-suunnitteluna ja useasti 3D-muodossa. Yrityksellämme on käytössä viimeisimmät laitteistot ja ohjelmistoversiot (ArchiCAD, Vertex BD + hirsisovellus, CADs House + elementtisovellus) suunnittelun apuna.

Lisäksi käytössämme on erilaisia rakennemitoitusta palvelevia uusien EUROCODEn mukaisia ohjelmistoja sekä rakennusfysikaalisia selvityksiä varten Wufi Pro simulointi-ohjelmisto.

Rakenteet voivat olla monimutkaisiakin. 3D-rakennesuunnittelun avulla saamme esitettyä hankalimmat kohdat selkeinä havainnekuvina. Näiden perusteella rakenteet ovat helpommat hahmottaa työmaalla.
Arkkitehtisuunnittelupohjat saamme suoraan arkkitehdiltä sähköpostilla järjestelmäämme yhteensopivana tiedostona, jota käytämme sitten rakennesuunnittelun pohjana. Koska ala-, väli- ja yläpohjat ovat yleensä elementtirakenteisia, tarvitaan niiden valmistusta varten ilmastointi- ja viemäröinti- sekä sähkövarauksien reikätiedot eri suunnittelijoilta. Tällöin useasti olemme suoraan yhteydessä kohteen muihin suunnittelijoihin ja vaihdamme suunnittelun edetessä tarvittavia tietoja puolin ja toisin.

Uusin ja nopein tietotekniikkakaan ei takaa lopullista hyvää tulosta, se ainoastaan mahdollistaa sen!

Esimerkkejä rakennesuunnitelmiemme tasosta ja laajuudesta.

RA-Suunnittelu Oy | Technopolis, Viestikatu 7 | 70600 KUOPIO | Puh. 050 501 5800